Stille Julenatt

Deilig er jorden

1. vers

Deilig er jorden,
mektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

2. vers

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
Slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelenes glade pilgrimssang

3. vers

Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
 

Forfatter(e)

Komponist(er)

Breslau

Bernhard Severing Ingemann

Ingemann, Bernhard Severin (1789-1862) B. S. Ingemann skrev sammen med sine mer kjente verker en lang rekke eventyr og fortellinger, som spesielt omhandler splittelese mellom det trygge, hyggelige hverdagsliv og de demoniske dybder i menneskesjelen og universet. Dette utvalg rommer eventyr og fortellinger fra de fem samlinger Ingemann utgav, foruten fra hans siste år; de er blitt til over en periode på godt fire år. Ingemann hadde lenge...

Les mer...