Stille Julenatt

Bernhard Severing Ingemann

Ingemann, Bernhard Severin (1789-1862) B. S. Ingemann skrev sammen med sine mer kjente verker en lang rekke eventyr og fortellinger, som spesielt omhandler splittelese mellom det trygge, hyggelige hverdagsliv og de demoniske dybder i menneskesjelen og universet. Dette utvalg rommer eventyr og fortellinger fra de fem samlinger Ingemann utgav, foruten fra hans siste år; de er blitt til over en periode på godt fire år. Ingemann hadde lenge vært publikums yndling, da han i 1826 sendte ut sin første roman Valdemar Seier. Boken oppnådde snart usedvanlig popularitet. Sammen med de følgende tre historiske romaner av Ingemann blei Valdemar Seier lest av generasjoner av dansker og var utvilsomt med på å forme deres - og vår - opfattelse av den danske historie og nasjonalkarakter.