Stille Julenatt

Sæle jolekveld

1. vers

Sæle jolekveld!
Englar høgtid held,
syng i dag den same songen
som dei song den fyrste gongen
over Betlehem:
Sjå, din konung kjem!

2. vers

Sæle jolekveld!
I vårt låge tjeld
vil no Jesus heimvist taka,
så hans brøder små kan smaka
her på jhord den fred
som Guds englar gled.

3. vers

Sæle jolekveld!
Englar høgtid held,
lovar Gud for dei fekk kveda
ut på jord den store gleda.
Syng då alle med,
jord og himmel kved!

Forfatter(e)

Elias Blix

Elias Blix (født 24. februar 1836, død 17. januar 1902) var en norsk teolog, politiker (V) og salmedikter. Han var født på Våg i Gildeskål i Nordland og fullførte teologisk embetseksamen i Oslo i 1866. Han ble professor i hebraisk 1879 og var kirkestatsråd i perioden 1884–88. Han har skrevet en rekke salmer, og mange av disse er tatt med i Norsk Salmebok.

Les mer...