Stille Julenatt

Det kimer nå til julefest

1. vers

Det kimer nå til julefest,
Det kimer for den høye gjest,
Som steg til lave hytter ned
Med nyttårsgaver: Fryd og fred.

2. vers

Å, kom vær med til Davids by
Hvor engler synger under sky!
Å, la oss gå på marken ut
Hvor hyrder hører nytt fra Gud

3. vers

Hvor David gikk og voktet får
Som salvet drott i unge år,
Der åpenbarer Herren nå
Hva David kun i ånden så.

4. vers

Hva dunkelt fra hans harpe klang,
Forklare nå i englesang.
Ved nattetid, i hyrdelag,
Forkynner engler Herrens dag.

5. vers

I Betlehem er Kristus født,
Som frelser oss fra synd og død.
Nå kom den store løvsals-fest!
Nå ble vår Herre hyttens gjest.

6. vers

Så la oss gå med stille sinn
Som hyrdene til barnet inn,
Med gledestårer takke Gud
For miskunnhet og nådebud.

7. vers

Kom Jesus! vær vår hyttes gjest!
Hold selv i oss din julefest!
Da skal med Davidsharpens klang
Deg takke høyt vår nyårs-sang

Forfatter(e)