Stille Julenatt

Stille natt!

1. vers

Stille natt! Heilage natt!
Alle sov, eine att
sit dei unge, dei utvalde to,
ser på barnet, så lukkeleg no:
|: Sov i himmelsæl ro! :|

2. vers

Stille natt! Heilage natt!
Hyrdingar får høyra radt:
Frå den himmelske englehær
tonar til dei frå fjern og nær:
|: Krist, vår Frelsar, er her! :|

3. vers

Stille natt! Heilage natt!
Jesusbarnet vår dyre skatt!
Kjærleik lyser frå bodskapsord
til dei lengtande folk på jord.
|: Jesus er gåva vår stor! :|

Forfatter(e)

Komponist(er)

Franz Xaver Gruber