Stille Julenatt

Kling no klokka

1. vers

Kling no klokka,
ring og lokka
ring og lokka frå tusind tårn.
Tona um frelsa
kalla og helsa,
kalla og helsa med fred Guds born.
Kling no klokka
ring og lokka
ring og lokka frå tusind tårn.

2. vers

Englar kveda,
høyr den gleda
høyr den gleda som her er hend.
Ljoset er runne
livet er vunne
livet er vunne ein frelsar send.
Englar kveda
Høyr den gleda
høyr den gleda som her er hend.

3. vers

Sjå det dagast
snart det lagast
snart det lagast til høgtid ny.
Då skal oss klokka
leikande lokka
leikande lokka til helg i sky.
Sjå det dagast
snart det lagast
snart det lagast til høgtid ny.

Forfatter(e)